Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 25.5.2018.

RumbleTools (”Rekisterinpitäjä”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan palveluita käyttävien henkilöiden (”Käyttäjä”) yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa informoidaan Rekisterinpitäjän Käyttäjiä koskevien henkilötietojen käsittelystä ja Rekisterinpitäjän tietosuojakäytännöistä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaisia Käyttäjää koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa tiettyä käyttäjää koskeviksi, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Rekisterinpitäjä

RumbleTools Y-tunnus: 2765411-9
F.O. Virtasenkatu 6
55100 Imatra

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Korhonen
antti.korhonen@rumbletools.fi

Rekisterin nimi

RumbleTools – Yhteydenotot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Markkinointi omille asiakkaille
 • Analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot voivat olla mm.

 • Nimi
 • Henkilötunnus tai Y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Asiointikieli

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Käyttäjältä itseltään esim. yhteydenottolomakkeen kautta. Lisäksi tietoja voidaan päivittää ja täydentää palvelun käytön aikana. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä palvelun järjestämisen kannalta tarpeettomat tiedot säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai Käyttäjän pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja. Rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää keräämiään tietoja rajoittamattoman ajan.

 • Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
 • Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilö- ja yritystietojen säilytysaika

Henkilö- ja yritystietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä, verkkotunnusten hallinnointia ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen. Tiedot poistetaan vähintään vuoden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelinsalissa. Fyysinen pääsy palvelinsaliin, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Henkilö- ja yritystietoja käsittelevät vain RumbleToolsin työntekijät ja RumbleToolsin erikseen valtuuttamat kolmannen osapuolen työntekijät. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun Käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle.

Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka palvelin lähettää sivuille tulevan käyttäjän selaimelle. Kyseinen eväste tallentuu käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään palvelun toimivuuden takaamiseksi, kuten kirjautumisen mahdollistamiseksi sivuille. Lisäksi evästeitä käytetään markkinoinnin seuraamiseen, liikennetilastojen luontiin, käyttöliittymän käytön tutkimiseen, seuraamiseen ja parantamiseen. Evästeillä varmistetaan myös palvelun turvallinen käyttö sekä käyttäjäystävällisyys. Evästeitä voidaan hyödyntää myös kolmansienosapuolien palveluissa, kuten kävijäseurannassa tai markkinoinnissa.

Palvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden käyttö katsotaan sallituksi, ellei käyttäjä ole evästeitä erikseen estänyt selaimen asetuksista. Sivujen toimintaa ei kuitenkaan voida taata, mikäli evästeiden käyttö kielletään. Tilauksen tekeminen ja kirjautuminen sivuille eivät onnistu, elleivät evästeet ole sallittuja. Evästeiden estäminen tapahtuu selaimen asetuksista. Ohjeen evästeiden kieltämiseen saat selaimen valmistajan tukisivuilta tai muista valmistajan laatimista ohjeista.

Muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan https://www.rumbletools.fi verkkosivustolla. Rekisterinpitäjä informoi asiakasta olennaisista muutoksista kirjallisesti sähköpostilla, postitse tai julkaisemalla tiedon muutoksista https://www.rumbletools.fi -verkkosivustolla.