RumbleToolsin autonominen robottidrone

Dronejen käyttö teollisuudessa yleistyy jatkuvasti. Korkean teknologian mittaustehtäviä, kuten lämpökuvauksia, ortokuvauksia ja laserkeilauksia on tehty jo vuosia. Nyt mukaan ollaan tuomassa myös erilaisia turvallisuuspuolen, paloturvallisuuspuolen ja riskienhallintaratkaisuja. Lähtökohtana droneilla tarjottaviin teollisuuspalveluihin on se, että dronet pystyvät tekemään tehtäviään ihmisille vaarallisissa paikoissa sekä korvaamaan yksinkertaisia valvonta ja tarkastustehtäviä.

Dronejen etuja teollisuuskäytössä ovat mm. nopea tiedonkeruu, korjaustarpeiden kartoitus, parantunut työturvallisuus, lyhentyneet tuotannon seisokit, ajantasaisempi tilannetieto ja kustannussäästöt. Me RumbleToolsilla lähdemme siitä, että nämä tarkastukset ja mittaukset tulisi tehdä automaattisesti.

RumbleToolsin autonominen robottidroneratkaisu:

RumbleTools on kehittänyt autonomisen robottidroneratkaisun (Automated Industrial Drone Platform) erityisesti teollisuuden alan tehtaiden moninaisiin tarpeisiin. Ratkaisussamme ainutlaatuista on kehittämämme telakointiasema, mikä mahdollistaa, että robottidronemme ovat toimintavalmiita 24/7 lentämään itsenäisesti ja niitä voi käyttää tehdasalueilla monin tavoin erityisesti turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseen.

Esimerkkejä miten RumbleToolsin autonomista robottidroneratkaisua voi hyödyntää tehdasalueella:

Alueturvallisuuden parantaminen:

Kulunvalvonta ja poikkeamien havainnointi konenäön avulla. 24/7 alueella toimiva kopteri tuo uuden ulottuvuuden alueen vartioiden käyttöön. Ilmakuva täydentää kiinteitä valvontakameroita ja partiointia.

Hätätilanteisiin reagointi ja ihmisten informointi:

Dronen avulla on mahdollista saada parempi tilannekuva esim. tulipalojen aikana ja täten ohjata sammutustoimia paremmin. Lisäksi ihmisiä voi esimerkiksi ”käskyttää” kokoontumispaikoille laittamalla droneen mukaan kaiuttimia.

Visuaaliset kunnossapitotarkastukset:

Visuaaliset kunnossapitotarkastukset voidaan toteuttaa turvallisesti ja kustannustehokkaasti dronella erityisesti korkeissa paikoissa, (savupiiput, sillat, tornit, mastot).

Lämpökameratarkastukset:

Lämpövuotojen ja kattovuotojen havaitseminen. Materiaalikasojen lämpötilaseuranta ja kytöpalopesäkkeiden etsintä

Päästöjen havainnointi:

Sensoreiden avulla voidaan havaita myrkyllisiä kaasuja tai päästöjä, kuten esimerkiksi klooridioksidi tai rikkivety

Materiaalikasojen tilavuusmittaukset:

Autonomiset drone-mittaukset säästävät aikaa ja kustannuksia sekä antavat tarkemmat mittaus- ja vertailutulokset. Mittauksia voidaan tehdä aikaisempaa useammin, jolloin voidaan saada hankintasäästöjä.

Tilastoitavan datan keruu:

Telakointiaseman sisällä oleva tietokone kerää talteen haluttua historiadataa lennoista. Kerätyn historiadatan avulla voidaan luoda malleja esim. komponenttien lämpötilojen kehityksestä, mikä helpottaa huollon suunnittelua.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Tuomas Hallikas
Sales Manager
tuomas.hallikas@rumbletools.fi
+358505435240

info@rumbletools.fi
+358456998384